Brno, Gorkého 7, dvorní trakt FSS (20. 9. 2011)

popis