Brno Dobrovského 29, 100 WATT (10. 6. 2009)

popis