Brno Štefáníková, STARÁ PEKÁRNA (13. 6. 2009)

popis