Brno Štefániková, STARÁ PEKÁRNA (23. 5. 2008)

popis